Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium EFOP 3.3.7.

Vetélkedők, közösségfejlesztés

2019. szeptember 2. – Tanévnyitó

Iskolánk egyik legjelesebb ünnepi, közösségi alkalma a tanévnyitó ünnepség. Az iskola teljes közössége előre tekint a tanév jeles eseményeire: verssel, énekes és igei szolgálattal.

Így nemcsak a tanév közös indítása történik, hanem azon ünnepi alkalmak egyike, amikor a diákság számára az ünnep szerepét is tudatosíthatja a gimnázium.

Sajnos, manapság kevés olyan iskolai ünnepünk van, ahol a diákok a közösség tagjaként tapasztalhatja meg az elcsendesedés pillanatait. Iskolánk kiemelt gondot fordít arra, hogy az intézmény teljes közössége külsőleg is „ünneplőbe öltözzön”: hiszen a lányoknak a hagyományos matrózblúzt, iskolai nyakkendővel, a fiúknak a sötét nadrág-fehér ing és az iskolai nyakkendő viseletét írja elő. Emelkedett pillanatok azok, amikor a nemzeti, az iskolazászló, majd az iskolavezetés és az osztályok „átvonulnak” az Ótemplomba, ahol a tanév hivatalos nyitása megtörténik, a iskola teljes közössége számára.

2019. június 23. – Tanévzáró

Iskolánk egy legjelesebb ünnepi, közösségi alkalma a tanévzáró ünnepség. Az iskola teljes közössége tekint vissza a tanév jeles eseményeire: verssel, énekes és igei szolgálattal.

Így nemcsak a közösen eltöltött tanév lezárása történik, hanem azon ünnepi alkalmak egyike, amikor a diákság számára az ünnep szerepét is tudatosíthatja a gimnázium.

Sajnos, manapság kevés olyan iskolai ünnepünk van, ahol a diákok a közösség tagjaként tapasztalhatja meg az elcsendesedés, a visszatekintés és az emlékezés pillanatait. Iskolánk kiemelt gondot fordít arra, hogy az intézmény teljes közössége külsőleg is „ünneplőbe öltözzön”: hiszen a lányoknak a hagyományos matrózblúzt, iskolai nyakkendővel, a fiúknak a sötét nadrág-fehér ing és az iskolai nyakkendő viseletét írja elő. Emelkedett pillanatok azok, amikor a nemzeti, az iskolazászló, majd az iskolavezetés és az osztályok „átvonulnak” az Ótemplomba, ahol a tanév zárása megtörténik, a iskola teljes közössége számára.

2019. június 11. – Diáknap

Minden tanév végén megszervezik a 11.-es diákok, diáktársaik számára (9-10. évfolyam) a közösségépítő diáknapot.

Ebben az évben is, a játékos, kreatív vetélkedőn, a 9.-es diákok kaptak hangsúlyos szerepet, akik az iskola közössége előtt, először mutatkoztak be.

A közös osztályprodukcióhoz a szervezőktől témát, stílus-meghatározást kaptak segítségül. Nagy izgalommal készültek a jelmezes, táncos koreografált előadásra, amelyet az iskola közössége tapssal kísért figyelemmel.

A játékos vetélkedő után, tanár-diák sportmérkőzésekre került sor, nagy sikerrel.

2019. április 16. – Készülődés Bethlen estre II.

Iskolánk hagyománya, hogy minden tanévben megrendezésre kerül műsoros estünk a Bethlen-est. (ebben a tanévben április 25-26-án)

A hagyományainknak megfelelően, az európai és a magyar kultúra nagyjait idézzük meg. A mesejátéktól kezdve a megzenésített szerelmes verseken át a lélekemelő zenéken és a mozgásművészeten keresztül Goldoni és Molière komédiájáig ível majd az est kulturális kínálata.

Az est zárásaként a 10.C osztály diákszínpadosai, Molière: Dandin György, avagy a plázacica és a megcsalt férj. Pontosabban Moliejecske Dandin Gyujika, avagy a plázacicácska és a megcsalt férjecske. Lávcsííí egy felvoncsiban. Fojdította Illyéske Gyulácska, játszócskázódik Dandin Gyurika kecója, a pláza háza előtt, Hódmezőcske-Vásájhelyecskén láthatjuk majd, Simon Ferenc tanár úr rendezésében.

A készülő darab kulisszái mögé pillantottunk be április 16-án.

2019. április 15. – Készülődés Bethlen estre I.

Iskolánk hagyománya, hogy minden tanévben megrendezésre kerül műsoros estünk a Bethlen-est. (ebben a tanévben április 25-26-án)

A hagyományainknak megfelelően, az európai és a magyar kultúra nagyjait idézzük meg. A mesejátéktól kezdve a megzenésített szerelmes verseken át a lélekemelő zenéken és a mozgásművészeten keresztül Goldoni és Molière komédiájáig ível majd az est kulturális kínálata. Az 5.A.  Értékes vagy! c. Max Lucado meséjét viszi színpadra. A darab elején várhatóan a diákok rajzaiból és fogalmazásaiból összeállított videót (slideshow) tekintheti meg a közönség, amely Nagy Dániel 10. C osztályos tanuló munkáját dicséri.

A színpadi kellékeket a diákok Kőhegyi-Kis Ágnes tanárnőveltechnika órákon készítik, a tánckoreográfiát pedig Rácz Ildikó tanárnő készíti az osztállyal.

A készülő darab kulisszái mögé pillantottunk be április 15-én.

2019. április 5. – Tornyai fizika verseny

Iskolánk, a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnázium 2019. április 5-én és 6-án rendezte meg a XXIII. Tornyai Sándor Országos Fizikai Feladatmegoldó Versenyt a református középiskolák számára.

A versenyen ezúttal 12 gimnázium 48 versenyzője vett részt. Ebben az évben 2 evangélikus (Orosháza, Bonyhád) iskola képviseltette magát, határon túli vendégeink azonban nem voltak. A diákok évfolyamonkénti bontásban versenyeztek. A feladatsorokat idén is a Szegedi Tudományegyetem Fizika Intézetének oktatói alkották meg: Dr. Dömötör Piroskát, iskolánk egykori, korábban Tornyai versenyen is szépen szereplő diákját Dr. Varga Zsuzsanna ny. egyetemi docens segítette, aki 20 éven keresztül volt az egyik feladatkitűzőnk. Versenyünk rangját jelzi, hogy a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapokban (KöMaL) az utóbbi majd’ két évtizedben 42 „tornyais” feladatot is kitűztek. Ismét magas színvonalú előadásokkal fogadtuk vendégeinket.

Péntek délután előbb a friss Széchenyi-díjas, Dr. Kiss L. László akadémikus, az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpontjának főigazgatója A Tejútrendszer felfedezése: a Gaia európai űrobszervatórium eredményeiből” címmel tartott lehengerlő stílusú és tartalmú előadást. A hallgatóság nemcsak az asztrofizika legújabb kutatási eredményeibe pillanthatott be, hanem pályaválasztásához is ötleteket, biztatást kaphatott. Mindemellett főigazgató úr felhívta a figyelmet a Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpia válogatóján való részvételre, ahol az idén is remekül szerepeltek a református gimnáziumok diákjai: a 15 fős olimpiai keretnek hárman is tagjai. Ezt követően a résztvevők megkoszorúzták a verseny névadója, Tornyai Sándor domborművét az első emeleti folyosón. Még vacsora előtt régi kedves vendégelőadónk, a napokban 80. születésnapját ünneplő Dr. Radnai Gyula ny. egyetemi docens (ELTE Anyagfizikai Tanszék) a 100 éve elhunyt Eötvös Lorándról szólt a diákokhoz és tanáraikhoz, a nemrégiben újra felfedezett előadási jegyzetei köré szervezve mondandóját. A tanárok este kötetlen szakmai beszélgetés keretében folytathatták az ismerkedést a tudományos kutatások jelenlegi állapotával, hiszen előadóink is megtiszteltek bennünket jelenlétükkel.

A dolgozatok megírására szombat délelőtt 3 óra állt a tanulók rendelkezésére. Közben a tanárok szakmai programon vettek részt. Először a Mozaik Kiadó digitális oktatóprogramjával, a mozaWeb-bel ismerkedhettünk meg, majd városunk országosan elismert nyugalmazott fizikatanára, Dr. Márki-Zay János kísérleti bemutatóját, saját fejlesztésű fizikai szemléltető eszközeit tekinthették meg a kollégák. Mindemellett A Maxim Könyvkiadó kitelepült standján Ebéd után a tanárok a versenydolgozatok kijavításával voltak elfoglalva. A diákok részére először Márki-Zay tanár úr megismételte délelőtti, tanároknak tartott bemutatóját, majd a Baár-Madas Református Gimnázium diákjai mutatták be részecskedetektor-építő projektjüket tanáruk, Horváth Norbert koordinálásával.

Koradélután Dr. Stonawski Tamása Nyíregyházi Egyetem Műszaki alapozó, fizika és gépgyártástechnológia tanszékének főiskolai adjunktusa: „Trükkös fizika” címmel tartott kísérleti bemutatót. A bemutatón hasonló című, a Mozaik Kiadónál megjelent könyvének kísérleteiből adott ízelítőt.

A zárásra és az eredményhirdetésre a kísérleti bemutatót követően került sor. A verseny magas színvonalú volt a győztesek mindegyike reprezentatív országos versenyeken (OKTV, Szilárd Leó Fizikaverseny, Mikola Verseny, Nemzetközi Fizikai Diákolimpia) is kiemelkedő eredményt ért el. Az évfolyamonkénti első négy helyezett a Mozaik és a Maxim Kiadónak köszönhetően könyvjutalomban, ugyanők, s további 4-4 helyezett oklevélben részesültek. Az első 3 helyezett minden évfolyamon a Mozaik Kiadótól különböző időtartamú mozaWeb licenszet kapott.

2019. február 28. – Iskolatörténeti vetélkedő

2019. február 28-án rendeztük a hagyományos Bethlen iskolatörténeti verseny szóbeli fordulóját. A versenyen a kilencedik évfolyam diákjai vesznek részt, osztályonként 2-2 3 fős csapattal, azok, akik az írásbeli fordulón a legjobban teljesítenek.

Játékos feladatokon keresztül adtak számot, hogy mit tanultak Bethlen Gáborról és az iskola történetéről, volt puzzle, totó, villámkérdés és kreatív dráma feladat.

Nagyon fegyelmezett szóbeli forduló volt, minden versenyző igyekezett a legjobb teljesítményt nyújtani. A nyertes csapatok oklevelet, illetve minden résztvevő emléklapot kapott. A március 15-i iskolai ünnepségen a legjobban szereplő csapatok – a gimnázium teljes közössége előtt – könyvjutalmat is átvehetnek az iskola igazgatójától.

2018. október 13. – 1956-os történelmi projektnap

Iskolánk minden tanévben történelmi projektnapot szervez, az 1848-49-es vagy az 1956-os események kapcsán. A rendezvény célja, a hagyományos történelemoktatás keretein túl, más módszerekkel megtanítani a történelmi ismereteket. Az 1956-os vásárhelyi eseményeknek iskolánk egykori tanárai és diákjai is részesei voltak, így a gimnázium falain belül is őrzünk emlékeket. A bethlenes és helyi emlékek bemutatásában és a feladatok összeállításában segítségünkre voltak iskolánk jelenlegi és volt történelemtanárai is. Míg a 9-11.-es diákok, a történelmi akadályverseny keretében  az iskolai és a városi emlékek nyomába eredtek, addig kisgimnazistáink a kézműves foglalkozáson 56-os zászlókat festettek. A méltó megemlékezésben az Emlékpont (vásárhelyi történelmi múzeum) és a helyi Levéltár dolgozói is fontos feladatot vállaltak, bemutatva az 50-es évek hétköznapjait.

2018. május 25. – Garzó Imre fizikaverseny

1999 óta rendezi meg iskolánk a gimnázium fizikaszertárának alapítójáról elnevezett Garzó Imre Városi Fizikaversenyt. A verseny a városi fizika munkaközösség kérésére indult, így alapvetően a hódmezővásárhelyi kistérség általános iskoláinak hetedikes és nyolcadikos diákjait célozza meg, ugyanakkor Szentesről és a makói kistérségből is több iskolából érkeznek kiváló diákok. A verseny tisztasága érdekében iskolánk diákjai nem vesznek részt rajta. A feladatokat 18 éven keresztül iskolánk egykori kiváló fizikatanára, Nagy Tibor tűzte ki, az elmúlt két évben pedig Berecz János. Az eddigi húsz versenyen több mint 600 versenyző vett részt, s az első versenyek résztvevői mára már végzett mérnökök, orvosok, tanárok. Minden versenyző emléklapot, illetve mindkét kategória legjobbjai oklevelet és könyvjutalmat kapnak. A legjobb hetedikes versenyzők az évek során különböző felvételi kedvezményeket kaptak iskolánk emelt óraszámú matematika – fizika – informatika tagozatára.

2018. május 24. – Diáknap

Minden tanév végén megszervezik a tizenegyedikes diákok 9-10. évfolyamos diáktársaik számára a közösségépítő diáknapot. Ebben az évben is, a játékos, kreatív vetélkedőn a 9.-es diákok kaptak hangsúlyos szerepet, akik az iskola közössége előtt először mutatkoztak be. A közös osztályprodukcióhoz a szervezőktől témát, stílus-meghatározást kaptak segítségül. Nagy izgalommal készültek a jelmezes, táncos koreográfia előadására, amelyet az iskola közössége tapssal kísért figyelemmel. A játékos vetélkedő után tanár-diák sportmérkőzésre került sor, majd az esti órákban diákkoncert volt az iskola udvarán.

2018. május 7. – Imolya Sándor matematika verseny

Iskolánk 1991-ben rendezte meg először a „Matematikával a Bethlenbe”versenyt a nevében is megfogalmazott céllal, vagyis, hogy felkutassa, és felvételi kedvezményhez juttassa matematika-fizika (- informatika) tagozatán a város és környéke legjobb hetedikes diákjait. A verseny megálmodója és 2004-ben bekövetkezett haláláig fő szervezője Imolya Sándor tanár úr volt, ezért neveztük 2005-től Imolya Sándor Matematikaversenynek. A verseny két részből áll: az írásbeli forduló után a legjobbak (rendszerint 12 diák) vesznek részt a szóbeli megmérettetésen, s a két fordulóban szerzett pontok összesítésével alakul ki a végső sorrend. Az írásbeli dolgozatokat a kísérő tanárok, illetve iskolánk matematika munkaközösségének tagjai javítják, a szóbeli fordulót a versenyszervező, rendszerint a munkaközösség-vezető (az utóbbi 5 évben Udvari Zsolt) irányítja, gimnáziumunk diákjainak bevonásával. A verseny időpontja bő két évtizeden át a magyar érettségi napja volt, ettől a tanévtől viszont ősszel és nyolcadikosok számára került meghirdetésre.

2018. március 10. – Iskolai projektnap

Tanévenként egy tanítási napon projektnapot tartunk, hogy a Gimnázium 5-11. évfolyamra járó diákjai, alaposan megismerjék valamelyik fontos történelmi esemény általános jellemzőit és az ahhoz tartozó helyi sajátosságokat. Ezért kapcsolódott ez a projektnap legtöbbször március 15-höz, de 2016-ban az 56-os forradalom 60. évfordulója adott aktualitást a történelmi megemlékezés informális megvalósításának.

Célunk, hogy játékos formában, a városunkban található emlékhelyeket és egyéb lehetőségeket (pl. Levéltár, Emlékpont, adott személyről elnevezett utca) felkeresve a tanulók motiváltabbak legyenek az ünnepek méltó megünneplésében.

Az 5-7. évfolyamosok a Gimnázium épületében maradtak és történelmi témájú kézműves foglalkozásokon vettek részt.

A tanulók további motivációját erősítve, a pontverseny 1-3. helyezett osztályát tortával jutalmaztuk meg.

2018. március 8. – Bethlen – est (előkészületek 2.)

Iskolánk hagyománya, hogy minden tanévben megrendezésre kerül műsoros estünk a Bethlen-est.  (ebben a tanévben április 23-24-én)

Estünkön a hagyományainknak megfelelően, az európai és a magyar kultúra nagyjait idézzük meg. A görög mitológiától Mátyás királyon és Szigligeti Ede színművén, továbbá a változatos zenéken és mozgáson keresztül Moliere komédiájáig ívelt ezévi kulturális kínálatunk.

Az est zárásaként a 9.C osztály diákszínpadosai, Molière Scapin furfangjai, avagy Skype kópéságai, vagyis taekwondos, bitcoinos és skype-izós trollkodás című egyfelvonásosát láthatjuk majd, Simon Ferenc tanár úr rendezésében.

A készülő darab kulisszái mögé pillantottunk be március 9-én.

2018. március 8. – Bethlen – est (előkészületek 1.)

Iskolánk hagyománya, hogy minden tanévben megrendezésre kerül műsoros estünk a Bethlen-est.  (ebben a tanévben április 23-24-én)

A hagyományainknak megfelelően, az európai és a magyar kultúra nagyjait idézzük meg. A görög mitológiától Mátyás királyon és Szigligeti Ede színművén, továbbá a változatos zenéken és mozgáson keresztül Moliere komédiájáig ívelt ezévi kulturális kínálatunk.

10.A társulata Szigligeti Ede Liliomfi című darabját adja majd elő Kun Márta tanárnő, osztályfőnök rendezésében.  A készülő darab kulisszái mögé pillantottunk be március 8-án.

2018. március 1. – Bethlen – verseny

2018.március 1-én rendeztük a Bethlen iskolatörténeti verseny szóbeli fordulóját. A versenyen a kilencedik évfolyam diákjai vettek részt, osztályonként 2-2 3 fős csapattal. Játékos feladatokon keresztül adtak számot, hogy mit tanultak Bethlen Gáborról és az iskola történetéről, volt puzzle, totó, villámkérdés és kreatív dráma feladat. Az elmúlt évek legizgalmasabb szóbeli fordulója volt, ami a pontszámokat illeti, sokáig volt holtverseny az első helyen, majd egy nevető harmadik szerezte meg a győzelmet.