Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium EFOP 3.3.7.

Idegen nyelvi teaház

(angol, német, francia, olasz)

Az idegen nyelvi teaház programunk célja, hogy teakészítés közben, kellemes, laza környezetben fórumszerű beszélgetéseket indítsunk különböző témákban, úgymint vásárlás, környezetvédelem, infokommunikációs eszközök, kirándulás, utazás, szinkronizálatlan filmek megtekintése. A résztvevők így közös cél érdekében hatékony mikroközösséget alkotnak, fejlődik spontaneitásuk idegen-nyelvhasználatuk során.

2019. november 25.

2019. november 19-én az angol nyelvi munkaközösség diákjaink számára Scrabble-partyt hirdetett, amelyre 3 csapat jelentkezett.

A kreativitásra és az angol nyelv szókincsére épülő társasjáték az informatív tanulás egyik értékes eszköze. Ez a délután jó példája volt annak az eljárásnak, amelyet a tantermen kívüli játékos-oktatás hozhat a diákok számára.

A verseny eredményes volt, hiszen a résztvevő diákok nagyon jól érezték magukat. Jutalmukat, – a reggeli áhítaton – az iskola közössége előtt vehették át.

2019. április 11.

A holland cserekapcsolatunk kezdetétől kialakult gyakorlat, hogy az utolsó nálunk töltött napon előadásokkal, fogadással és táncházzal kedveskedünk a vendégeinknek és egyben elbúcsúzunk tőlük a hazautazásuk előtt. Néhány éve hirdetjük a környékbeli általános iskolákban is a részvételi lehetőséget: angol nyelvű jelenetek, versek, dalok előadására hívjuk a tanulókat. Sajnos, az idén általános iskolai tanuló nem jelentkezett, de saját diákjaink szép számmal vettek részt az eseményen előadóként, nézőként és segítőként (akik főleg a termek berendezésében és a visszapakolásban segítettek).

A műsort egy vásárhelyi citeraművész hangszerbemutatójával kezdtük, aki a diákokat is bevonta a hangszeres játékba. Majd átadtuk a prezentáció-készítő verseny győzteseinek a jutalmakat. Ezután az angol nyelvű mesejelenet előadása következett – az egyik kollégánk rendezésében, tizedikes angolcsoportjának tagjaival. A következő műsorszám a holland csoport négy tagjának ének-előadása volt, majd a gitárszakkör műsora következett, akik közös éneklésbe is bevonták a közönséget.

Az egyik holland tanár kolléga dalt tanított a csapatnak.

Ezek után vendégül láttunk mindenkit szendvicsekkel, süteményekkel, üdítőitalokkal, majd néptáncosaink táncházba invitálták a diákokat.

Nagyon jó hangulatban telt a délután: úgy láttuk, a holland diákok szép élményekkel tértek haza.

2019. április 4. Húsvéti verseny angol nyelven

A meghívottak korosztálya – más eseményekhez hasonlóan – abba a koncepcióba illeszkedik, hogy a környékbeli általános iskolásokkal szeretnénk megismertetni a gimnáziumot – a beiskolázási mutatók növelésének érdekében, ezért a 7. és 8. évfolyamos diákoknak hirdettük a versenyt. Természetesen, a saját, hasonló korú diákjaink is részt vehettek, így 30-an versenyeztek összesen.

Első feladatként plakátot készített minden csapat az ünneppel kapcsolatban. A plakátokat kiállítottuk a verseny helyszínén. A helyszínen megoldott feladatok: Kahoot – feleletválasztós teszt (húsvéti kvíz), kódfejtés, anagrammák megoldása és recept-kiegészítés; húsvéti hagyományok különböző országokban: az ország nevek és hagyományok összepárosítása; keresztrejtvény, szókereső, betűtéglák; húsvéti viccek kiegészítése; festett kartontojások keresése az iskolaudvaron.

A feladatok megoldása után a gyerekeket vendégül láttuk idősebb diákjaink által készített süteményekkel, miközben értékeltük a feladatokat és elkészítettük az okleveleket. A legjobbak könyvjutalomban részesültek, valamint – az eseményhez illően – mindenki kapott egy-egy csokitojást vagy más húsvéti figurát.

2018. április 26.

A foglalkozás célja a szókincsbővítés, igeragozás gyakorlása. Ehhez Irmela Brender: Ich mit dir und du mit mir című gyermekversét alkalmaztuk. Cél volt még a digitális kompetencia, a kulturális-, és szociális kompetenciák fejlesztése, nyelvi kommunikáció fejlesztése, szövegértési kompetenciák fejlesztése. A versfeldolgozáson kívül német nyelvű memóriajátékot, akasztófa- játékot játszottunk, szöveget egészítettünk ki megadott szavakkal; mindehhez az interaktív táblát és feladatlapokat használtunk.

2018. március 12.

A mai napon német nyelvű filmet tekintettünk meg a résztvevőkkel. A filmezés célja, hogy ismerkedjünk az adott idegen nyelvi terület kultúrájával, szokásaival. Így a diákok kulturális, interkulturális ismeretei bővültek, hallott szövegértési kompetenciáik fejlődtek. A film feldolgozása során a történettel, szereplőkkel kapcsolatos kérdésekre kellett válaszolniuk.

2018. február 20.

Foglalkozásunk ma a francia nyelvet tanulókat érintette. Egy filmet néztünk meg velük, majd ez után került sor a film feldolgozására, kérdések és válaszok formájában. E feladat a résztvevők interkulturális kompetenciáit fejlesztette és jó gyakorlat volt a hallott szövegértés feladatának gyakorlására is. A gyerekek betekintést kaphattak a francia kultúrába.

2018. február 13.

A mai foglalkozásunkat a Pancake Day (palacsinta nap) – versenynek szenteltük. Alkalmunk célja ország-ismereti tudás bővítése, a célnyelvi országok kultúrájának megismerése volt a célja. Hallott és olvasott szövegértés kompetenciájának fejlesztése, kommunikáció fejlesztés, kooperatív technikák alkalmazása, kreativitás és kézügyesség fejlesztése valósult meg az alábbi feladatok megoldásával: olvasott szöveg értelmezése feletválasztós teszttel, 13+1 totó a húshagyó keddi hagyományokról, szókereső, kódfejtés, összekevert recept, képek és kifejezések párosítása, verstanulás, puzzle, palacsintadobálás.

2017. november 22.

A mai foglalkozás témája a külföldi cserediák kapcsolataink bemutatása. Holland és német testvériskolai kapcsolataink és angliai utazások, rotary diákok úti élményei adták az alapot a prezentációk készítéséhez és megtekintéséhez. Ezzel az összetett feladattal a hallott és olvasott szövegértési kompetenciákat, a helyesírási készséget, valamint az előadói készséget fejlesztettük, természetesen a tanult idegen nyelven.  

2017. november 21.

Az Idegen nyelvi teaház első foglalkozásán a németül tanulók számára rendeztünk ország-ismereti vetélkedőt. Számos, színes, érdekes feladat megoldásával töltöttük az időnket, úgymint: történelmi totó, földrajzi kvíz, vaktérkép használata, látnivalók párosítása képekkel, lyukas szöveg kiegészítése, Activity. Ezek a játékos feladatok a résztvevő gyermekek digitális kompetenciáit, kulturális ismereteit bővítette, valamint fejlesztette szociális, kommunikatív, szövegértéses, interkulturális készségeiket is.