Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium EFOP 3.3.7.

Kirándulások, látogatások

2019. október 25. – Nyitott templomok napja

Az Ótemplomi Református Egyházközség és fenntartásában lévő intézményei, így a mi iskolánk is csatlakozott a Nyitott templomok (más elnevezéssel Ars Sacra) fesztiválhoz.

Az Ótemplomban ezen a délutánon 16 órakor kezdődő rendezvényen, bárki részese lehetett a templomi programnak. A 3 intézmény diákjai adtak műsort, majd szülőkből, nagyszülőkből álló ad hoc kórus énekelte el Szőnyi Benjámin énekét, a 243. dicséretet. A lelket melengető műsorszámok között tanárok, pedagógusok tettek bizonyságot Istenről.

A templomi program helytörténeti előadással és a Terebes Zenekar koncertjével zárult. Az előadás idején, – a templom körüli zöld területen – gyermekek számára kézműves foglalkozást zajlott

2019. október 18. – Nyitott bíróság napja

Iskolánk közössége a helyi, Városi Bíróság nyílt bírósági napjára kapott meghívást. Az Európai Tanács miniszteri Bizottságának döntése alapján, minden év októberében egész Európában megrendezik a Polgári Igazságszolgáltatás Európa Napját.

A Hódmezővásárhelyi Járásbíróság elnöke ebben az évben olyan programot állított össze, amely érdekelheti és közvetlenül is érintheti a 14-18. éves diákokat.

Iskolánkat a 11. C osztály képviselte, közösségépítő és nevelési célzattal. hiszen ebben az osztályban gyakran felmerül a diákcsíny kérdése, ennek témája.

A diákok figyelemmel hallgatták a bírók beszámolóit, amelyben fiatal elkövetők tetteiről számoltak be, kiemelve a szórakozóhelyeken, rendezvényeken elkövetett bűnesetek tárgyalásait emelték ki. Úgy vélem szükségesek az ilyen alkalmak, amikor az iskola keretei közül kilépve, informatív eljárásokkal tanulhatnak a diákok, szakemberektől.

2019. október 4. – 6. – Aradi kerékpártúra

Október negyedikén végzős diákjaink közül tizenegy fő és három pedagógus ebben az évben is kerékpárra szállt, hogy az aradi tizenhárom emlékére Hódmezővásárhelyről Aradra kerékpározzon, hasonlóan a zarándokokhoz, akik testük fáradságával készítik fel lelküket a mindennapokon felülemelkedővel való találkozásra.

Az út három napig tartott: először Battonyáig kerekeztünk, út közben a mezőhegyesi lovardával ismerkedtünk meg. A második napon a határ átlépése után Világosig, a mai nevén Siriáig kerékpároztunk, körülbelül 65 km-t megtéve. Ott a hajdani Bohus-kastélyban kapott helyet a helytörténeti múzeum, amelynek egyik kiállítótermében láthattuk a hajdani honvédok fegyvereit és személyes tárgyait, valamint az asztalt, amely körül a fegyverletételről szóló tárgyalások folytak. A világosi várból letekinthettünk a szőllősi síkra, ahol az orosz sereg előtt a kivérzett magyar sereg letette a fegyvert 1849-ben. A harmadik napon Aradra kerékpároztunk, ahol a mai napig őrzik az 1848-49-es ostrom és a kivégzések emlékét. Felkerestük az emlékhelyeket, és elhelyeztük koszorúnkat a Vesztőhelyen, ahol 11 vértanú hamvai nyugszanak. Aradon járva, mi, vásárhelyieknek egy saját hősünkről is megemlékezünk: az 1989-decemberi romániai felkelés idején a rászorulóknak segélyt szállító Tóth Sándort a Maros városi hídján érte halálos találat. A Maros-parton sétány neveztek el róla, ottani kopjafájánál rá emlékezve koszorút helyeztünk el.

Az időjárás ugyan próbára tett mindenkit, mert hideget, szelet, esőt egyaránt el kellett viselnünk. De a résztvevők egymást támogatva, jókedvűen végig kerekezték a 200 kilométert, és végül megérthették a tizenhárom vértanú örökségét: a hűséget, kitartást, elkötelezettséget egy ügy mellett.

A résztvevők: a 12. A osztályból Budinchevics Anna, Szabó Zsófi és Varga-Tóth Blanka, a 12.B-ből Berezvai Anna, Fekete Tamás és Majsai Veronika,  a 12.C-ből Faragó Rebeka, Joó Karina, Lázár Balázs, Zsóri Csenge, illetve a 11.C-ből Koczkás József. Kísérő kollégák: Berecz János, Szabó Ildikó és Vincze Szabolcs.

A túra létrejöttét támogatta a Rákóczi Szövetség, a Drótszamár kerékpárüzlet, a Virágvarázs virágüzlet, Kovács Csapó Anikó kollégánk, illetve azok a diákok, akik a jótékonysági süteményvásárra süteményt készítettek, vagy ott vásároltak.

2019. június 13. – Mártélyi túra

Minden tanév végén iskolánk diáksága és tanárai, a Hódmezővásárhelyhez közeli Mártélyra túrázik. A gyalogtúra közben meghatározott állomásokon, az osztályok természetvédelemmel kapcsolatos feladatokat kapnak.

A mártélyi, természeti környezetben, informatív lehetőség nyílik a tananyagegységek elsajátítására. Diákjaink örömmel vettek részt a kiránduláson, melynek utolsó állomása, hagyományosan a holt-tiszai kenuzás. Sajnos ebben az évben a Holt-Tisza áradása miatt nem tudtuk ezt magvalósítani. (csak egy rövidebb, kijelölt szakaszon zajlott a túra)

A program nemcsak az informatív környezeti nevelés nagyszerű eszköze, hanem a közösségépítő-és formáló alkalom is, mind a diákság, mind a tantestület számára.

2019. június 6. – Látogatás a Szőnyi Benjámin Református Általános Iskolában

2019. június 6-án kora reggelén, a Szőnyi Iskolába mentünk, hogy (látogatók: iskolalelkész, 2 szaktanár és az ig.helyettes) két, – már általunk (és a kunhegyesi iskolában kipróbált – tanóra megtartása volt, A vihar lecsendesítésének bibliai történetéhez kapcsolódva.

A projektből olyan részt választottunk, amely bármilyen tanulócsoport számára befogadható és nem szükséges hozzá előismeret. Iskolalelkészünk áhítatát, közös énekkel kezdte, amely nagyon tetszett a gyerekeknek. Bekapcsolódtak az éneklésbe, majd figyelemmel hallgatták a bibliai történetet. A záróéneket már Ők is ismerték és lelkesen énekeltek. Először a történethez kapcsolódó földrajzórát tartotta meg a kolléga a 7. osztályosoknak (16 fő). A Galileai-tenger vidékének időjárási viszonylatait ismerték meg diákok. Sok érdekes animált felvételen láthatták, hogy mi az oka annak, hogy ezen a területen a hirtelen érkezik a vihar. A 8. osztályosoknak (20 fő), a kollégánk fizikaórán, A viharról a fizika tudományának szemszögéből beszélt. A diákoknak nagyon tetszettek a különleges kísérletek: pl. ők készíthettek is szívószálas szélforgót. A fizikaórán az is kiderült hogyan védekezzünk a villámláskor és miért, mitől féltek igazán Jézus tanítványai a viharban.

Nagyon értékes volt ez az egész napos szakmai műhelymunka, Szőnyi iskola diákságával.

2018. október 18. – Látogatás a Kunhegyesi Református Iskolában – műhelymunka

Téma: A működő projektek bemutatása más intézményekben, más református iskolákban 2018. október 18-a kora reggelén, Kunhegyesre indultunk, hogy a helyi református általános iskolába látogassunk. (látogatók: iskolalelkész, 2 szaktanár és az igazgatóhelyettes) Látogatásunk célja két, – már általunk kipróbált – tanóra megtartása volt, A vihar lecsendesítésének bibliai történetéhez kapcsolódva. A projektből olyan részt választottunk, amely bármilyen tanulócsoport számára befogadható és nem szükséges hozzá előismeret. A kunhegyesi kollégák nagyon kedvesen fogadtak bennünket, érkezésünkre mindent előkészítettek. A két tanulócsoport a gyülekezeti teremben várta az áhítat kezdetét. Iskolalelkészünk áhítatát gitárral kísért énekkel kezdte, amely nagyon tetszett a gyerekeknek. Bekapcsolódtak az éneklésbe, majd figyelemmel hallgatták a bibliai történetet. A záróéneket már ismerték és lelkesen énekeltek. Először a történethez kapcsolódó fizikaórát tartotta meg a kolléga a 8. osztályosoknak (23 fő). A viharról a fizika tudományának szemszögéből beszélt. A diákoknak nagyon tetszettek a különleges kísérletek: pl. ők is készíthettek szívószálas szélforgót. A fizikaórán az is kiderült hogyan védekezzünk a villámláskor és miért, mitől féltek igazán Jézus tanítványai a viharban. A 7. osztályosok (20 fő), a Galileai-tenger vidékének időjárási viszonylatait ismerték meg földrajzórán. Sok érdekes animált felvételen láthatták, hogy mi az oka annak, hogy ezen a területen a hirtelen érkezik a vihar. A tanórák után az óramegbeszélésre és szakmai tapasztalatcserére került sor, a kunhegyesi kollégákkal, majd az iskola történetéről a diákság összetételéről beszélgettünk. Nagyon értékes volt ez az egész napos szakmai műhelymunka, a kunhegyesi iskola tantestületével és diákságával.

2018. október 4 – 6.

Hagyományainkhoz híven ebben az évben is útnak indult kerékpárral iskolánk végzőseinek egy csoportja, hogy október 6-án emlékezzenek Aradon a 13 vértanú tábornokra. Október 4-től három napon át kerékpároztak, megtettek több mint 200 kilométert. Világoson betekintettek a Bohus-kastélyba, ahol a fegyverletételi szerződést aláírták 169 évvel ezelőtt, részt vettek a gyászmisén és a koszorúzáson a Vesztőhelyen.

2018. szeptember 15. – Nyitott templomok napja

Az Ótemplomi Református Egyházközség és fenntartásában lévő intézményei, így a mi iskolánk is csatlakozott az Ars Sacra Fesztivál keretein belül megrendezett Nyitott templomok napja rendezvényhez. Az Ótemplomban ezen a délutánon 16 órakor, a fúvós fanfár elhangzása után bárki részese lehetett a templomi programnak. A három intézmény diákjai adtak műsort, majd szülőkből és nagyszülőkből álló ad hoc kórus énekelte el Szőnyi Benjámin énekét, a 243. dicséretet. A lelket melengető műsorszámok között pedagógusok tettek bizonyságot Istenről. A templomi program helytörténeti előadással és a Terebes Zenekar koncertjével zárult. Az előadás idején, a templom körüli zöld területen, a kisgyermekek kézműves foglalkozáson vehettek részt.

2018. június 13. – Mártélyi túra

Minden tanév végén iskolánk diáksága és a tantestülete a Hódmezővásárhelyhez közeli Mártélyra túrázik. A gyalogtúra közben meghatározott állomásokon az osztályok természetvédelemmel kapcsolatos feladatokat kaptak. Ebben a tanévben a földrajzi meghatározó kérdéseket – a pályázati lehetőségekből adódóan – informatikai eszközökkel (tabletekkel) kellett megoldani a diákoknak. A mártélyi természeti környezetben informatív lehetőség nyílt a tananyagegységek elsajátítására. Diákjaink örömmel vettek részt a kiránduláson, melynek utolsó állomása a holt-tiszai kenuzás volt. A program nemcsak az informatív környezeti nevelés nagyszerű eszköze, hanem közösségépítő és – formáló alkalom is. A túrán 300 fő vett részt.